Neil Liao

Chủ Tịch – Văn Phòng Taiwan

Trình độ chuyên môn:

 

 •  Kỹ sư Hệ Thống Công Nghệ
 •  Cử Nhân Kỹ Thuật  Hệ Thống Công Nghiệp
 •  Thạc Sỹ Khoa Học Máy Tính

Kinh nghiệm:

 •  InterVideo, Giải pháp Sonic
 • Tích hợp Quản lý đội xe, thẻ thanh toán, CCTV, Cổng xác nhận tự động (Ga tàu, MRT)

 

Melibeth Rose Ballad

Giám Đốc – Văn Phòng Vietnam

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sỹ Vật liệu và hóa chất
 • Cử nhân Thiết bị ứng dụng Vật Lý

 

 

楊惠雯 Hui-Wen Yang cung 

Giám đốc – Tư vấn BP. Nghiên cứu và phát triển kinh doanh

Trình độ chuyên môn:

 •  Tiến Sỹ Hệ Thống Thông Tin
 • Thạc Sỹ Sinh Thái Học
 • Cử Nhân Toán

 

 

AVERY ROSE BALLAD

Giám Đốc – Văn Phòng Philippine

Trình độ chuyên môn:

 • Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Nghiên cứu thị trường, sở thích người tiêu dùng