• Chuông gọi dịch vụ không dây tại rạp Cinemas Miramar

– Vị trí: Rạp phim Hoàng Gia Miramar, TaiMall, TaoYuan, Taiwan

–Mô tả: hệ thống đơn lẻ sử dụng Wi-Fi/RFID. Khách hàng có thể nhấn nút “Gọi” người phục vụ từ bên ngoài phòng chiếu phim. Hệ thống quản lý tại máy tính bên ngoài sẽ kết nối và hiện thông tin người gọi với số ghế ngồi ngay lập tức. Hệ thống lưu trữ dữ liệu và làm phân tích báo cáo để phục vụ được tốt nhất.

  • Máy bán vé tự động 

– Vị trí: Rạp phim Miramar ở Dazhi

–Mô tả: Khách hàng có thể tự mua vé vào rạp bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt với màn hình cảm ứng. Hóa đơn cũng sẽ được tự động in ra sau đó.

INTEGRATION

  • Digital Billboard System

– Location: Kamalan tour bus

– Application: The board is transmitted by an android box via 4G. The back-end can broadcast scheduled, location-specific off-time video or on-time text/figure to save bandwidth and achieve regional publicity.

  • Digital TV signal in hotel industry, DVB-T

– Conform to client needs, integrate self-operated signal (自行訊號), cable TV channels and satellite signal. Retain the original operating environment in head-end room and guest rooms. Reduce construction works and maintain normal operating of hotel rooms. High level of self-organization for business hotels and four-star hotels.

  • Telecommunication project (bulk buying)

– 4G phone numbers for enterprise customer

– Voice customer service system

  • KuangChuan Computers and Tablets

– Develop the e-book for English teaching course

  • Tracking System

– Vehicle tracking system: Uses smartphone as interface. Tracks driver (vehicle) location in backstage. Low cost.

– Motorbike logistic tracking: Uses RFID tag as vehicle tracking on transporting and handling (in/out). Easy to check package status, traffic volume and warehouse space.

e-COMMERCE 

  • Solar power energy storage system

– Legitimate buildings locate from the south of Miaoli, with area above 250 pings.

  • Cloud application

– Smart Home (eHome): Home automation, elderly health care

– Kiosk Automatic Food Ordering Machine: quantity and amount accounting system

– Cloud check-in: meeting registration system

– RFID tag: inventory application

– Information Guide for Taipei Int’l Flora Expo