Quản lý đội xe, đội ngũ bán hàng, và giao nhận hàng hóa dưới hai hình thức:

  1. Không cần thiết bị GPS, không cần chi phí lắp đặt với ứng dụng miễn phí trên điện thoại

Phần mềm định vị điện thoại

  1. Quản lý chuyên nghiệp với thiết bị GPS

eFMS – Hệ Thống Quản Lý đội xe chuyên nghiệp

 

Xem ngay tất cả giải pháp của TruTek: http://www.trutek.com.tw/san-pham/